Jak Přežít!

Tento web se specializuje na techniku přežití v přírodě.

Články a recenze

Fyzické, praktické zkoušky

23. 10. 2010Fyzické, praktické zkoušky


                    Lukáš                                    Martin

Běh 1000m                                            4:59                                        4:47

Kliky za 30s                                            43                                           39

Leh-sed za 1min                                      43                                           46

Shyby min. 10x                                     splněno                                    splněno

Skok přes švihadlo min. 50x                     splněno                                    splněno


Rozdělání ohně křesadlem (do 1min)

Použitý troud:

- suché stébla trávy                              splněno                                    splněno

- březová kůra                                      splněno                                    splněno


Práce s nožem (typ Bowie)                       splněno                                    splněno

Žádné komentáře