Jak Přežít!

Tento web se specializuje na techniku přežití v přírodě.

Články a recenze

Pasti

20. 11. 2010

Pár rad nakonec

Člověk v krizové situaci potřebuje jednoduché pasti, které se snadno zapamatují i staví. Protože různé druhy živočichů mají různé zvyky, je nutné znát velké množství typů pastí. Vše je pochopitelně otázkou pokusu a omylu takže je lepší když selže jedna past postavit jinou. Velké množství chyb lze vyloučit studiem zvířat a jejich chování. V každém případě je důležité být trpělivý a nechat pastem čas. Zvířata jsou zprvu  podezřívavá, ale časem si na pasti zvyknou a v ten moment se do nich chytí.

Účinky pastí:

Zhmoždění, škrcení, pověšení, zapletení

Tlučka zhmoždí, oko škrtí. Vhodné je také zakomponovat pružné stromky, které kořist ještě vyšvihnou do vzduchu (viz. naše videa). Dále je možnost použití sítí, kde se kořist zaplete (ptáci) nebo k chytání ryb.

Rekapitulace:

Při kladení pastí je potřeba dodržovat základní pravidla (viz. naše videa)

-         Nenarušovat okolí (nešlapat na zvířecí stezku)

-         Zakrýt pach (vhodné je např. oka před nastražením vložit do kouře ohně, aby se zbavila lidského pachu)

-         Maskování (čerstvě uříznuté konce dřeva pokrýt blátem, oka zakrýt pokud možno tak, aby splývala s okolím)

-         Při tvorbě ok je vhodné klást důraz na pevné provazy!

Žádné komentáře