Jak Přežít!

Tento web se specializuje na techniku přežití v přírodě.

Pyrotechnika

Náš tým nenese žádnou zodpovědnost za úrazy nebo poškození majetku těmito výrobky.

Tyto výrobky slouží jen pro informační a naše účely.Pokud někdo si bude chtít vyrobit pyrotechnické výrobky tak je to jeho věc.I tak dbejte nejvyšší bezpečnosti s těmito výrobky!